KVKK

Betro Burger Fast Food Restoranları Anonim Şirketi (“Betro Burger”) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ikincil düzenlemeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarına uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami özeni göstermekteyiz. Betro Burger’a iş başvurusunda bulunduğunuzda Betro Burger’ın kişisel verilerinizi nasıl kullanacağını ve bu bilgilerle bağlantılı olarak sahip olduğunuz hakları belirlemesi nedeniyle işbu Çalışan Adayı Aydınlatma Metnini (“Aydınlatma Metni”) dikkatle okumanızı öneririz. İşbu Aydınlatma Metninde yer alan “Adaylar” tanımı, Betro Burger’a kalıcı veya geçici bir iş ilanı için başvuran herkesi kapsamaktadır.

 

Bu Aydınlatma Metni hakkında herhangi bir yorumunuz veya sorunuz olması adresi üzerinden bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz.

 

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz

Betro Burger’ın kariyer sayfasını ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz işlenmeden açık pozisyonlarımızı inceleyebilirsiniz. İş başvurusu yapmaya karar vermeniz halinde Betro Burger, kişisel verilerinizi doğrudan sizden, referanslarınızdan, sizin söz konusu pozisyona uygun olduğunuzu düşünen Betro Burger çalışanlarından, Betro Burger’a elektronik ortamlar aracılığıyla yaptığınız başvurulardan, tarafımıza gönderilen e-postalardan, işe alım yetkilileri ve headhunterlar ile yapılan görüşmelerden veya aday tanıma toplantıları yoluyla, otomatik, kısmen otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle elde etmektedir. Betro Burger’a yaptığınız iş başvurunuz kapsamında aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

 

Kimlik Bilgileri Ad soyadı, kimlik numarası, doğum tarihi
İletişim Bilgileri Cep telefonu numarası, adres, e-posta adresi
Eğitim Bilgileri Eğitim-öğrenim bilgileri, akademik nitelikler
Mesleki Deneyim Mesleki beceriler, meslek/görev/unvan bilgisi, iş nitelikleri, referans bilgileri, çalışma deneyimleri, iş unvanları/pozisyonları, çalışma tercihleri
Yetenekler Yabancı dil bilgisi, bilgisayar becerileri, kişisel beceriler, sertifika ve başarı belgeleri
Görsel Kayıtlar Fotoğraf
Diğer Bilgiler Askerlik durumu, ehliyet bilgileri, sigara kullanma bilgisi, niyet mektubu, kişisel internet sitesi bilgileri, kariyer internet sitesi profil bilgileri, özgeçmişte yer alan diğer bilgiler, değerlendirme merkezleri ve mülakatlar da dahil olmak üzere süreç boyunca gönüllü olarak sağlanan diğer bilgiler

Diğer Kaynaklardan Edinilen Kişisel Bilgiler

 

Referanslar tarafından sağlanan bilgiler, akademik kurumlar, eğitim veya sertifika sağlayıcılar tarafından temin veya teyit edilen diğer bilgiler, işe alım veya yönetici arama ajansları ve platformları tarafından sağlanan bilgiler, halka açık kaynaklardan elde edilen bilgiler

 

 1. Kişisel Verilerinizi İşleme Yöntemlerimiz, Amaçlarımız ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir. Bu hukuki sebeplerden en az biri bulunmadığında ise, kişisel verileriniz açık rızanızı sağlamış olmanız durumunda işlenebilir.

 

Betro Burger olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplerle işliyoruz:

 

Süreçte İşlenen Kişisel Verileriniz Kişisel Veri İşleme Amacı Dayanılan Hukuki Sebepler
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Eğitim Bilgileri, Yetenekler, Görsel Kayıtlar, Diğer Bilgiler, Diğer Kaynaklardan Edinilen Kişisel Bilgiler Adaylarla iletişime geçilmesi; adayların başvuru süreçlerinin yürütülmesi; aday seçme, değerlendirme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi; kişilik envanteri ve genel yetenek testi gibi aday ölçümleme çalışmalarının yürütülmesi ve sonuçların raporlanması; adayların işe alım sürecinde referans kontrolünün gerçekleştirilmesi; adayların işe alım sürecine yönelik geri bildirimlerinin alınması, işe alım süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla anket veya soru gönderilmesi.

Kişisel veri işlemenin, Betro Burger ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması (KVKK md. 5/2-c)

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz, KVKK madde 8 ve madde 9 uyarınca, aşağıda yer alan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılır:

 

Aktarılan Kişisel Verileriniz Aktarımın Amacı Alıcı Grubu Dayanılan Hukuki Sebepler
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Eğitim Bilgileri, Mesleki Deneyim, Yetenekler, Görsel Kayıtlar, Diğer Bilgiler, Diğer Kaynaklardan Edinilen Kişisel Bilgiler Betro Burger’ın altyapı ve bilişim hizmeti sağlayan üçüncü taraflardan hizmet alınması (örneğin, e-posta ve bulut depolama altyapı hizmet sağlayıcısı). Yurt dışındaki iş ortakları & tedarikçiler Kişisel verinin işlenmesine açık rıza verilmiş olması (KVKK md. 5/1)

 

Online iş başvurusu yaptığınız takdirde yukarıda belirtildiği üzere kişisel verileriniz yurt dışına aktarılacaktır. Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılmaksızın iş başvurusu yapmak isterseniz, iş başvurunuzu, Şirket merkezimiz olan “Merkez Mah. Prof. Dr. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 8 İç Kapı No: 2 Şişli / İstanbul” adresine fiziken ve kimliğinizi tevsik edici belgelerle birlikte yazılı olarak iletebilirsiniz.

 

 1. Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi, ilgili kişilerin (kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin) haklarını düzenlemektedir. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi veya yok edilmesi ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ilişkin taleplerinizin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 

KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi:

 • Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz aracılığıyla veya
 • Kimliğinizi tevsik edici belgeleri de ekleyip yazılı olarak, Merkez Mah. Prof. Dr. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 8 İç Kapı No: 2 Şişli / İstanbul adresine

iletmenizi rica ederiz.

 

Betro Burger, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yine en geç 30 (otuz) gün içinde tarafınıza iletilecektir.

 

Betro Burger